Dubya World Vet MX Championships

2022

2021

Dubya World Vet Motocross Championships

2021 Dubya World Vet Motocross Championships - Motocross Action Magazine

2019

2018

Dubya World Vet Motocross Championships

Highlights: 2018 Dubya World Vet Championship - Glen Helen - YouTube

2015

Dubya World Vet Nationals at Glen Helen